Klimat ogrodu zimowego

Wybudowanie ogrodu zimowego ma na celu uzyskanie pomieszczenia o specjalnych warunkach klimatycznych. Ciepło, słońce, światło to pojęcia pojawiające się często, klimat jako pojęcie globalne jest rzadziej spotykane. Do tego pojęcia należy również wilgotność powietrza. Może ona stwarzać problemy, jeśli nie weźmie się pod uwagę pewnych reguł przy wyposażeniu i użytkowaniu ogrodu zimowego.

Przeprowadzone badania pokazują w jakim zakresie temperatury i wilgotności powietrza odczuwamy najlepsze samopoczucie.

Np. pomieszczenie o temperaturze 20°C i wilgotności powietrza od 35 do 70 %

( optymalna wilgotność w pomieszczeniu) - to warunki wpływające korzystnie na nasze samopoczucie.

Przy 23°C temperatury w pomieszczeniu, 50 %-owa wilgotność odczuwalna jest jako nieprzyjemna. Na umieszczonym obok diagramie przedstawiony został zakres, w którym odczuwamy dobre samopoczucie przy określonych warunkach temperatury w pomieszczeniu / optymalnej wilgotności powietrza.

 wykres wilgotności ogrodu zimowego

Kolejnym ważnym powodem, dla którego należy szczególnie zwracać uwagę na wilgotność powietrza w oszklonych werandach, jest gromadzenie się pary wodnej, co naturalnie przeszkadza.

Wilgoć powstaje na skutek funkcji życiowych człowieka, lub jest efektem wegetacji roślin. Zwłaszcza w czasie zimnych pór roku zaobserwować można jak po otworzeniu drzwi graniczących z pomieszczeniem mieszkalnym, nasycone parą powietrze natychmiast przedostaje się do wyziębionej werandy.

Ilość pary wodnej jaką może wchłonąć powietrze zależna jest od jego temperatury. Podczas, gdy napływające ciepłe powietrze mogło utrzymać w sobie wodę, to pod wpływem ochłodzenia, osiągnięta zostaje granica nasycenia ( 100 % wilgotności powietrza). Pod wpływem tego zjawiska zaczyna „padać deszcz” i to w najchłodniejszych zakątkach ogrodu zimowego.