Oświetlenie ogrodu zimowego

W zależności od roślin zapotrzebowanie na światło jest bardzo zróżnicowane i związane jest  z warunkami, w jakich rosną w naturalnym środowisku. Wiadomo jednak, że większość roślin prawidłowo się rozwija dopiero w świetle o natężeniu powyżej 2000 Ix (luksów). Rośliny wyjątkowo światłolubne powinny mieć w ogrodzie zimowym zapewnione oświetlenie o natężeniu od 10 000 do 20 000 lx, natomiast cieniolubne od 5000 do 10 000 lx.

Zbyt intensywne oświetlenie może nie tylko spowodować nadmierne ogrzanie wnętrza szklanej budowli, ale rówwnież uszkodzenie (oparzenie) wielu roślin. Promieniowanie słoneczne składające się z fal średnich i krótkich może w dużym stopniu przenikać przez szklaną powłokę. Tylko niewielka część zostaje odbita przez pokrycie oraz podłoże i rośliny. Reszta ulega przemianie w fale długie i dzięki zjawisku konwekcji zostaje przekazana powietrzu.

Fale długie nie są w stanie wydostać się z powrotem przez szyby i pozostają\" uwięzione\" we wnętrzu. Dlatego nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej oszklone pomieszczenie nagrzewa się na skutek działania promieni słonecznych. Przy budowie szklarni obowiązuje zasada: im mniejsza przepuszczalność szkła w zakresie fal długich, tym lepiej. W porze roku o małej ilości promieniowania słonecznego należy zadbać o dodatkowe żródło światła.